Commissies en adviesraden

Onze commissies en adviesraden staan onze medewerkers bij in de uitwerking en realisatie van onze doelstellingen. Onze tuchtcommissie oordeelt over klachten en inbreuken op onze reglementen. Meer weten over onze structuur? Je leest er alles over in onze reglementen.

Onze commissies:


Onze adviesraden:

 

 

 

 

commissies