G-dans

G-dans bij onze dansclubs

Ben je op zoek naar een dansclub die G-dans aanbiedt? Dan kan je op zoek gaan naar een club in onze zoekrobot.

g-dans 2

G-dans is de overkoepelende term voor dansen voor personen met een beperking. Dans is een zeer laagdrempelige sport, waardoor personen met een beperking vaak wel kunnen deelnemen aan dansactiviteiten. G-dans omvat dus zowel dans voor personen met een verstandelijke beperking, als dans voor personen met een fysieke beperking, psychische kwetsbaarheid, door of slechthorend, blind of slechtziend, en personen binnen het autismespectrumstoornis.

Promotiemateriaal

Onze aangesloten clubs genieten van promotiemateriaal voor G-dansers.

Dansen voor personen met een verstandelijke beperking

Dansers met een verstandelijke beperking hebben door hun cognitieve beperking moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. Personen met een verstandelijke beperking kunnen onderling sterk verschillen. De ernst van hun verstandelijke beperking is heel bepalend voor hun fysieke en sociale mogelijkheden en voor de aanpassingen die vereist zijn op dansgebied. Dansbeleving staat bij dansers met een verstandelijke beperking centraal. 

Dansen voor personen met een fysieke beperking

Dansers met een lichte fysieke beperking kunnen vaak gewoon deelnemen aan dansactiviteiten, maar de meeste dansers met een fysieke beperking beoefenen het rolstoeldansen. Rolstoeldansen kun je zowel solo, als in ‘combistijl’ (een rolstoeldanser danst met een staande partner) of 'duo-stijl' (twee rolstoeldansers vormen een danspaar) doen. Daarnaast zijn er ook formatiedansen voor vier, zes of acht personen.

Meer weten over G-dans?

Contacteer onze medewerker G-dans