Zelf een dansclub oprichten? Waar begin ik?

Bij het oprichten van een nieuwe dansclub/dansschool komt heel wat kijken. 
We helpen je aan de hand van dit stappenplan graag verder bij het opstarten van je club

 

Stap 1. Stippel de visie van je club uit

 • Wie zijn we en waar staan we voor?
 • Welke dansstijlen willen we aanbieden?
 • Welke activiteiten gaan we aanbieden? 
  (wekelijkse lessen, deelnemen aan wedstrijden, danskampen organiseren, initiaties geven op scholen)
 • Welke doelgroep(en) hopen wij aan te trekken? 
  (jeugd, senioren, heel de familie, ...)
 • Met wie gaan we samenwerken?
   (scholen voor het gebruik van de sportzalen, lokale buurtprojecten, …)

Stap 2. Bepaal het bestuur van je dansclub

 • Een logische indeling van het bestuur is voorzitter – secretaris – penningmeester
 • Een bestuur bestaat uit minimaal twee leden
 • Het bestuur kan altijd uitgebreid worden met algemene leden, bestuurslid technische zaken, bestuurslid sponsoring, bestuurslid communicatie, …
 • Kies een oneven aantal bestuursleden
 • Maak je bestuur niet te groot

Stap 3. Het juridisch statuut van je dansclub bepalen en andere formele zaken

 • Richt je een feitelijke vereniging op?
 • Of bouw je toch wat meer rechtszekerheid in en kies je voor een vzw? Hieronder vind je meer informatie over wat een vzw juist inhoudt en hoe een vzw op te richten. Meer info via De vzw (Sport Vlaanderen)
 • Vervolgens vereniging inschrijven
 • Zakelijke bankrekening aanvragen
 • Meld je club bij de Belastingdienst

Stap 4. Sluit je aan bij Danssport Vlaanderen vzw en we helpen jouw club op uiteenlopende manieren

Aansluiten als dansclub/-school bij onze federatie heeft verschillende voordelen: 

 • verzekering van je clubleden
 • optionele verzekeringen
 • subsidies
 • ledenadministratie
 • bijscholingen
 • co-organisatie van activiteiten
 • sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie kunnen vaak rekenen op erkenning binnen hun eigen stad of gemeente (subsidies en korting op lokaal niveau)

Stap 5. Zet je dansclub op de kaart en maak promotie

 • Zorg ervoor dat het lokale gemeentebestuur op de hoogte is van jouw dansclub/-school
 • Meld je aan bij de lokale sportdienst (ook zij kunnen je ondersteunen)
 • Maak een interactieve website
 • Word actief op social media (Instagram, facebook, Tik Tok, …)
 • Maak gebruik van onze promotionele ondersteuning (Promotiebudget (danssportvlaanderen.be))

Stap 6. Blijf in orde met je jaarlijkse verplichtingen en administratie

Boekhouding

Administratie

Fiscaal

Gegevens vermelden

 • Bij facturen, websites, brieven ben je steeds verplicht volgende gegevens te vermelden
  Naam van de rechtspersoon
  Rechtsvorm
  Adres zetel
  Ondernemingsnummer
  Mailadres + website

  Voorbeeld:
  Danssport Vlaanderen vzw.
  Kempenlaan 27, 2300 Turnhout
  Ondern. Nr: 0419848464
  info@danssportvlaanderen.be
  www.danssportvlaanderen.be

Meer info nodig voor een vlotte start?