Gediplomeerde docenten

Financiële voordelen van een gediplomeerde lesgever voor een club

Het hebben van gediplomeerde lesgevers in je club kan heel wat financiële voordelen betekenen voor jouw club. Ontdek op deze pagina hoe je subsidies kan ontvangen, alsook wat de voordelen zijn van het mee organiseren van een opleiding in (de omgeving van) jouw dansclub.

Heb je vragen?

Mail ze gerust naar hannah@danssportvlaanderen.be.

Wat zijn de financiële voordelen voor een dansclub om (bijna) gediplomeerde lesgevers te hebben?

Financiële ondersteuning vanuit de dansfederatie

Het jeugdsportproject

Danssport Vlaanderen ondersteunt en beloont via subsidies dansclubs die de huidige jeugdwerking verbeteren en/of uitbreiden. Dat kan zowel voor clubs die de kwaliteit van hun lessen verhogen als voor clubs die meer jongeren bereiken met hun jeugdwerking. Het totaalbedrag dat een dansclub kan ontvangen, is afhankelijk van hoe goed men scoort op verschillende categorieën, waaronder de categorie kwaliteit van de lesgevers en lessen. Binnen die categorie kan men heel wat punten (goed voor subsidiegeld) verdienen door het hebben van (bijna-) gediplomeerde lesgevers.

Concreet kunnen clubs binnen die categorie o.a. onderstaande punten verdienen:

 1. 20 punten per gestarte opleiding en 5 punten per afgelegde toelatingsproef (met een maximum van 100 punten). Men kan daarmee tot 8 % van de totaal te verdienen punten, over alle categorieën heen, ontvangen;
 2. 10 tot 20 punten per lesuur met een gediplomeerde lesgever (met een maximum van 200 punten). Men kan daarmee tot 16 % van de totaal te verdienen punten ontvangen. Kortom, bijna ¼ van het te ontvangen subsidiebedrag hangt af van het hebben van (bijna-) gediplomeerde lesgevers. Meer info over het jeugdsportproject kan je via rani@danssportvlaanderen.be verkrijgen of lees je op deze webpagina.

Gratis lidmaatschap voor cursisten

Al wie een opleiding start, ontvangt van ons een gratis lidmaatschap als lesgever. Alle voordelen voor aangesloten lesgevers kan je hier lezen.

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente

Subsidie

De grootste steun voor sportclubs vanuit de Vlaamse Overheid gebeurt via subsidies aan lokale besturen. De lokale besturen bepalen zelf hoe ze dat subsidiebedrag verdelen binnen de gemeente. De meeste lokale besturen voeren een beleid om een laagdrempelig sportaanbod te ontwikkelen voor al hun inwoners (ook die in een sociaal zwakkere positie). Verder kiezen veel gemeentes ervoor om plaatselijke clubs en verenigingen te professionaliseren en om de kwaliteit van hun sportwerking te verhogen.

Om dat te kunnen bereiken, kennen de meeste gemeentes subsidies toe aan sportclubs. Als club moet je (tijdig) een aanvraag indienen bij de gemeente om zo een bepaald bedrag van het totale subsidiebudget te ontvangen. Hoe meer je aan bepaalde, vooropgestelde kwaliteitscriteria van het gemeentelijk subsidiereglement voldoet, hoe hoger jouw subsidiebedrag.

Veel gemeentes besteden in hun reglement veel belang aan het stimuleren van de professionalisering van sportverenigingen en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiding. Afhankelijk van het subsidiereglement van jouw gemeente, kan je je kansen op subsidies verhogen door aandacht te besteden aan bv. onderstaande actiepunten:

 • werken met gediplomeerde lesgevers (hoe hoger het niveau van het diploma, hoe beter);
 • lesgevers een opleiding laten starten (de opleiding hoeft dus nog niet per se al afgerond te zijn);
 • een dansopleiding organiseren in samenwerking met Dansport Vlaanderen;
 • lesgevers een (erkende) bijscholing laten volgen;
 • een (erkende) bijscholing organiseren in samenwerking met Dansport Vlaanderen;
 • samenwerken met (een) andere dansclub(s) in de gemeente door dezelfde gediplomeerde lesgever tewerk te stellen. De gemeente kan een vergoeding voorzien voor clubs die beroep doen op dezelfde gediplomeerde lesgever (dat draagt immers bij tot een ruime en kwaliteitsvolle werkingsbasis).

Niet ieder criterium van bovenstaande lijst is voor iedere gemeente van toepassing. Vraag het subsidiereglement voor sportverenigingen dus zeker op bij jouw gemeente en ontdek de kwaliteitscriteria en parameters die voor jou van toepassing zijn.

Terugbetaling van het deelnamegeld

Om de kwaliteit van de sportlesgevers in de gemeente te verhogen, betalen sommige gemeentes het deelnamegeld van een gevolgde VTS-opleiding, of zelfs van een bijscholing, terug. Tussenkomst in vervoerskosten van en naar de opleiding is ook een mogelijkheid. Vraag het zeker na bij jouw gemeente.

Zelf als dansclub een dansopleiding mee organiseren

Door een VTS-dansopleiding in of nabij je eigen dansclub aan te bieden, is de drempel voor je eigen lesgevers om een opleiding te volgen kleiner. Bovendien bestaat de kans dat de gemeente een subsidiebedrag toekent aan clubs die zo’n opleiding organiseren.

Denk je dat je samen met de federatie voor voldoende deelnemers kan zorgen? Aarzel dan niet om de Directeur Sportkaderopleiding Dans te contacteren!

STAPPENPLAN
 1. Contacteer de Directeur Sportkaderopleiding Dans (DSKO) voor eind mei (voorafgaand aan het kalenderjaar dat je de opleiding wilt organiseren) om na te gaan of een bepaalde opleiding opportuun is in jouw stad of regio. Je moet een theorielokaal en danszaal ter beschikking kunnen stellen. Geef aan of je dat in je eigen dansschool kan doen, of op een andere locatie binnen de gemeente. Voor de concrete voorwaarden en accommodatietarieven mail je naar laura@danssportvlaanderen.be.
 2. De DSKO zal in samenspraak met jou het lessenrooster opstellen.
 3. Voer gerichte promotie naar aanleiding van de opleiding om voldoende deelnemers te kunnen garanderen.

Meer info

 • Contacteer Hannah Boeckmans (DSKO Dans) via hannah@danssportvlaanderen.be of 014 91 90 51.
 • https://www.sport.vlaanderen/sportclubs/algemene-info/
 • https://www.sport.vlaanderen/sportclubs/ondersteuning/financiele-ondersteuning