Verzekering electronica muziekinstallatie

Info Electronica (Muziekinstallatie) - polis Mercator 4015439

Dansclubs/scholen kunnen een verzekering afsluiten voor de muziekinstallatie.

De polis is van toepassing voor schade en diefstal van de muziekinstallatie tijdens het verblijf in het gebouw.

Het vervoerrisico van het ene naar het andere gebouw is niet gewaarborgd. Om het diefstalrisico te vermijden, moet de verzekerde ruimte waarin de muziekinstallatie zich bevindt bij het verlaten goed afgesloten zijn.

Vrijstelling per schadegeval : 10 % van de schade met een minimum van €124.

Clubs kunnen inschrijven op deze verzekering via onderstaand formulier.

De premie op jaarbasis bedraagt : 1.50 % (te verhogen met taks 9.90%) van de aankoopwaarde

*(men dient een kopie van de aankoopfactuur of tenminste het te verzekeren bedrag aan Danssport Vlaanderen te melden).

logo DSV rood hoog
voornaam + naam
Bevestigd hierbij in te tekenen op de ‘verzekering electronica’ welke de schade en diefstal van uw muziekinstallatie dekt voor de periode van 1 jaar. De startdatum van de polis is steeds 1 januari.
De premie bedraagt 1.50 % van de aankoopfactuur (te verhogen met taks 9.90%) en zal betaald worden na ontvangst van factuur.
€ ....,..