Bestuurdersaansprakelijkheid vzw

Aanvraagformulier verzekering ‘Bestuurdersaansprakelijkheid vzw’ - polisnr. 730210204

logo DSV rood hoog
noteer de start en einddatum
De hoofdvervaldag van deze polis is steeds 1 januari. Intekenen kan enkel per 1 oktober of per 1 januari, het formulier moet voor deze data ingediend zijn.
De premie bedraagt 75 € per jaar en zal betaald worden na ontvangst van factuur.
De premie bedraagt €25 voor de periode 01/10– 31/12, de verzekering wordt daarna per jaar aangeboden.
Verzekerde bedragen:
 

Per schadegeval

Per verzekeringsjaar

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Zuiver onstoffelijke schade


€ 500 000


€ 1 500 000

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

€ 25 000

€ 50 000

Bij het indienen van dit formulier teken je in op deze verzekeringspolis en ga je akkoord de premie te betalen.