Aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen

Aanvraagformulier ‘Contractuele aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen’  Polisnr. 45273318

logo DSV rood hoog
Bevestigd hierbij in te tekenen op de polis contractuele aansprakelijkheid voor schade aan in gebruik genomen lokalen voor de periode van 1 jaar. De startdatum is steeds 1 januari.
De premie van 49.15 € zal betaald worden na ontvangst van factuur.
Premie per jaar: €49.15 inclusief taksen
Verzekerde bedragen:
 
OmschrijvingKapitaal
Schade aan gebouw en inhoud
vrijstelling €125 per schadegeval


€ 12500 max per schade

Bij het indienen van dit formulier teken je in op deze verzekeringspolis en ga je akkoord de premie te betalen.