Aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen

Info contractuele aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen – polis Ethias 45.273.318

De contractuele aansprakelijkheid die ten laste valt van de clubs aangesloten bij Danssport Vlaanderen voor stoffelijke schade veroorzaakt aan:

  • de gebouwen die permanent gebruikt worden door de club tijdens de uitoefening van de verzekerde activiteiten;
  • het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard dat zich in deze gebouwen bevinden en dat ter beschikking wordt gesteld van de verzekerde dansclubs.

Verzekerd kapitaal : € 12500 per ongeval

Vrijstelling per schadegeval : €125

Uitsluiting: De schade veroorzaakt door brand, rook, ontploffing en water aan deze gebouwen en het materiaal. Alle schade die veroorzaakt wordt aan gebouwen die slechts tijdelijk gehuurd of gebruikt worden.

De premie op jaarbasis bedraagt : €49.15

Aanvraagformulier ‘Contractuele aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen’  Polisnr. 45273318

logo DSV rood hoog