Alle blogposts

Wijzigingen statuten en reglementen Danssport Vlaanderen

Op 26/03/2021 vond de Algemene Vergadering van Danssport Vlaanderen plaats. Door de huidige omstandigheden werd Danssport Vlaanderen verplicht om deze vergadering virtueel te organiseren. 

Eén van de beslissingen die genomen werd, is de aanpassing van de statuten conform de vzw-wetgeving (Wetboek Vennootschappen en Verenigingen). 

Een andere wijziging betreft de herverkiezingen in de commissies die vanaf nu pas om de 4 jaar, in plaats van om de 2 jaar, zullen gebeuren. 

Tot slot werd het Vademecum omgedoopt tot de Reglementen van Danssport Vlaanderen. Die Reglementen werden ook uitgebreid en bestaan nu uit 5 delen:

bestuur