Alle blogposts

Gebruik gratis campagnemateriaal over ethiek

gratiscampagnemateriaalICES

 

Het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) stelt heel wat promotiematerialen over ethische thema's (bv. pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag,...) gratis ter beschikking. Dat gaat van infographics, buttons en social media posts tot posters. 

Wil je dus een ethisch thema bespreken in je club, op je website, in je nieuwsbrief of op je social media? Maak dan zeker gebruik van de campagnematerialen van ICES. 

Je vindt het hier: