×
Als dansschool/-clubAls dansdocentAls individuele danser
Naam club:
Correspondentieadres (ontvangt alle Danssport Vlaanderenbriefwisseling) = Contactpersoon club mailing
NaamVoornaam
StraatNummer Bus
Postcode:
Land:
Tel./GSM/
Geb.Datum--
E-mail
Is de clubbeheerder verschillend van de hierboven toegevoegde contactpersoon.
Zetel van de club/school
StraatNummer Bus
Postcode:
Land:
Tel./
Clubgegevens
WebsiteEmail
Datum oprichting-- (dd/mm/yyyy)Aantal leden (op dit moment)
IBAN*BIC
Juridisch Statuut.
Ondernemings-/BTW-nummer:
Lidkaarten
Lidkaarten via de post ontvangen (leeg laten indien gewoon via e-mail) :
Reglementen*
* Ik, als vertegenwoordiger van mijn club, verklaar hierbij dat mijn club kennis genomen heeft van en akkoord gaat met de Reglementen van Danssport Vlaanderen.
* Clubs moeten het vakje aanvinken alvorens te kunnen hernieuwen.
Zoekrobot
De gegevens van uw club mogen worden bewaard in de ledendatabank en mogen worden opgenomen in de zoekrobot van Danssport Vlaanderen
(toegankelijk voor collega-lesgevers en dansligaclubs/-scholen)


Het clublidgeld bedraagt 25 euro per sportjaar en dient betaald te worden op het rekeningnummer van Danssport Vlaanderen.

IBAN BE43 0682 4067 3801
BIC GKCCBEBB

U kan meteen online betalen en ontvangt hiervoor ook nog een betalingsuitnodiging via mail.
Clubs/Scholen die aansluiten bij Danssport Vlaanderen zijn akkoord alle leden/leerlingen aan te sluiten bij Danssport Vlaanderen en zullen de ledengegevens doorgeven en de bijdragen betalen.

U kan uw lesgevers apart aansluiten, zo genieten zij van extra voordelen zoals o.a. gratis bijscholingen (alle info op www.danssportvlaanderen.be - Lid worden? - Lesgevers)