×
Verantwoord sportenEthisch sportenGrensoverschrijdend gedrag in de sportGezond sportenAntidopingsbeleidElitesporters in dans DopingwetgevingNieuws over verantwoord sportenKennismakingOver onsBeleidMissieWerkingBeleidsplanBestuurAlgemene vergaderingRaad van bestuurCommissiesSportcommissieWedstrijdcommissie Actuele DansCommissie Recreatief DansenSeniorencommissieLerarencommissie Actuele DansLerarencommissie Standard, Latin, SocialAdviesraad ethisch en gezond sportenTuchtcommissieMedewerkersDansclubsTijdschriftenVerzekeringenPartnersGeschiedenisContact
Een fijne dansomgeving voor iedereenAls federatie willen we dat iedereen op een fijne manier en in een leuke dansomgeving kan dansen. Daarom zetten we in op ethiek: pesten, discriminatie, geweld, grensoverschrijdend gedrag,... hebben geen plaats in onze federatie.

In onze gedragscode vind je meer informatie over hoe een dansomgeving er voor ons uitziet.Ethische problemen?

Heb je een klacht over het ethische gedrag van iemand binnen onze federatie of wil je praten over wat jou overkomen is, neem dan contact op met onze onze Aanspreekpersonen Integriteit (API's) of dien een officiële klacht in bij onze tuchtcommissie.

Je kunt ook steeds terecht bij deze externe instanties:

Advies/informatie bij vermoeden of incident Hulpverlening Melding Informatie en/of vorming
112 x
1712 x x x
Tele-Onthaal x x x
Awel x x
Huisarts / sportarts x x
Politie x
Child Focus x
Sensoa x
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling x x x (voor professionelen) x
CAW en JAC x x (voor professionelen) x
ICES x