×
ClubondersteuningVoordelen lidmaatschap Vernieuwen lidmaatschapAdministratieve ondersteuningGDPRLedenprogramma ModelcontractenVerzekeringenVZWBijscholingen en meetings clubbestuurders Dansdocent gezochtDatabase docenten G-dansondersteuning Kwaliteitslabel Promotionele ondersteuning Geef een activiteit in HandleidingenMateriaal aanvragen en ontlenen Certificaten danstestenPromotiemateriaal ontlenenSubsidiesPromotie clubactiviteitenOndersteuning ethisch en gezond SubsidiesDe Schatkist jeugdsportproject PromotiemateriaalSubsidies gediplomeerde lesgeversLustrumvieringAttest voor gemeentesubsidiesGediplomeerde lesgeversLid worden
VZW

Het nieuwe verenigingsrecht (of aangepaste vzw-wetgeving)

Het “Belgische verenigingsrecht” werd door de goedkeuring van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen grondig hervormd (inwerking dd. 1 mei 2019).
De opvallendste wijziging is zonder meer het nieuwe onderscheid tussen vennootschappen en VZW’s. Dit is niet langer het winstoogmerk, maar wel het winstuitkeringsoogmerk.

 Wat je hierover moet weten ?

- Het onderscheid tussen VZW’s en vennootschappen wordt kleiner. Een aantal regels die onder het oude recht enkel 
  bestonden voor vennootschappen worden door deze hervorming ook van toepassing voor VZW’s.

- De ‘vereniging zonder winstoogmerk’ wordt een ‘vereniging zonder winstuitkering’. Een VZW mag dus wél onbeperkt 
  economische activiteiten verrichten en winst maken, op voorwaarde dat de VZW de winst die hieruit voortvloeit niet
  uitkeert aan haar leden, bestuurders, …

Wat je nog moet doen ?

- VZW opstarten?
  
Vanaf 1 mei 2019 kan een VZW opgericht worden door 2 personen (ipv 3). Er moet naast de statuten ook een 
   oprichtingsakte opgemaakt worden en neergelegd op de griffie van het gerechtelijk arrondissement waartoe de zetel van
   de VZW behoort.
   --> modelstatuten voor nieuwe vzw’s kan je op deze pagina downloaden.

- Bestaande VZW’s?
  De verplichte inhoud van de statuten is op verschillende punten gewijzigd, dus alle vzw’s zullen een statutenwijziging 
  moeten doorvoeren. Zo zijn bijvoorbeeld de wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering uitgebreid. Ook de
  oproepingstermijn voor de algemene vergadering is verlengd van 8 naar 15 dagen.
  --> modelstatuten voor bestaande vzw’s kan je op deze pagina downloaden.

Wanneer treden de wijzigingen in werking?

Sinds 1 mei 2019 kunt u een nieuwe VZW enkel nog oprichten volgens de regels van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Voor uw bestaande VZW gelden de dwingende regels van het nieuwe wetboek pas vanaf 1 januari 2020, tenzij u er al eerder voor kiest om deze nieuwe regels toe te passen.

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u nog 4 jaar de tijd – tot 1 januari 2024 – om uw statuten aan te passen.

 

=> Meer info of begeleiding nodig, kijk dan snel op de website van Dynamoproject (www.dynamoproject.be) 
     Clubs aangesloten bij Danssport Vlaanderen krijgen gratis (of tegen zeer laag tarief) informatie en begeleiding.