×
Informatie over het coronavirus
Aangemaakt op: 2020-03-12

Gezien de maatregelen en adviezen vanuit de overheid omtrent het Coronavirus, heeft Danssport Vlaanderen beslist al haar activiteiten tot 3 april op te schorten. We nemen die beslissing omdat we als federatie mede verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van al onze aangesloten clubs en leden.

Dat betekent concreet dat onderstaande activiteiten niet doorgaan:

  • VK streetdance 14/03
  • Wedstrijd disco 15/03
  • Bijscholing lijndans 15/03
  • Studiedag 4 voor leraren 21/03
  • Toelatingsproef jazzdans 22/03
  • Danssport op maat 22/03
  • Bijscholing disco 29/03
  • VK disco 4-5/04

Het VK street, de wedstrijd disco in Turnhout en het VK disco worden geannuleerd (en dus niet uitgesteld). 

De toelatingsproef voor de opleiding Initiator Jazzdans zal digitaal gebeuren, door middel van een vervangopdracht.

Voor de andere activiteiten zal nog bekeken worden of de activiteit later kan doorgaan of definitief geschrapt zal worden.

Wat betreft de wedstrijden:

  • Voor alle dansers die waren ingeschreven voor bovenvermelde wedstrijden, telt de selectie. Er zullen uiteraard geen boetes worden opgelegd en een doktersattest bezorgen is ook niet nodig.
  • Voor de Belgische kampioenschappen in mei: we hopen uiteraard dat ze zullen kunnen doorgaan. We wachten echter de situatie en de adviezen/maatregelen van de overheid af en zullen later een beslissing nemen. Indien de BK’s in normale omstandigheden kunnen doorgaan, zullen we bekijken of we uitzonderlijk bepaalde regels kunnen aanpassen, zodat meer dansers in aanmerking komen om deel te nemen.
Wat betreft de activiteiten van de VTS-opleidingen:

Lessen, examens,... van de VTS-opleidingen zijn opgeschort tot 31 maart. Meer informatie daarover vind je op de website van VTS.

Wat betreft de activiteiten van jouw eigen club:

Al onze aangesloten clubs worden gecontacteerd en krijgen advies vanuit de federatie. Als danser of lesgever kun je dus terecht bij je club voor meer informatie rond specifieke maatregelen op clubniveau. Gezien de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart, zullen de danslessen, -activiteiten en -evenementen echter sowieso opgeschort zijn tot 3 april. 

We blijven de situatie continu opvolgen, indien we meer nieuws hebben zullen we al onze partners steeds zo snel mogelijk op de hoogte brengen.  Dit is voor Danssport Vlaanderen en al haar partners een beslissing met grote impact. We hopen dan ook de komende weken van jullie steun te mogen genieten. Je mag iedereen informeren dat onze activiteiten in maart niet zullen doorgaan, maar verspreid alstublieft enkel informatie waar je zeker van bent.

Met vragen kun je het beste mailen naar info@danssportvlaanderen.be of via sociale media contact met ons opnemen.

Bedankt voor het begrip.Meer informatie?

De FOD Volksgezondheid verzamelt alle informatie op www.info-coronavirus.be. Bezorgde burgers kunnen ook via mail (info-coronavirus@health.fgov.be) of telefoon (gratis infonummer 0800 14 689) contact opnemen met Volksgezondheid.