×
-
ICES zoekt mensen die anoniem hun ervaring willen delen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Aangemaakt op: 2016-12-07
ICES, het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport, werkt mee aan een internationaal project dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het woord laat om zo nieuwe preventie-intsrumenten te ontwikkelen om sportorganisaties te helpen dat gedrag te voorkomen.

Een onderzoek uit 2014 toonde aan dat ongeveer 17% van de Vlaamse kinderen en jongeren die aan sport doen op z’n minst één keer in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. Nu we die cijfers kennen, is het erg belangrijk om ook te luisteren naar mensen die het zelf hebben meegemaakt. Dat levert immers bijzonder nuttige informatie op over de omstandigheden, risicofactoren, verloop, onthulling, gevolgen…

Daarom is Vlaanderen, samen met 7 andere Europese landen, een project gestart dat VOICE heet. In dat project krijgen slachtoffers het woord en wordt die nieuwe informatie gebruikt om preventie-instrumenten te ontwikkelen die sportorganisaties kunnen inzetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Op dit moment is ICES op zoek naar mensen die hun eigen ervaring in een anoniem interview willen delen. De gegevens worden geanonimiseerd en samengevoegd met andere verhalen, zodat er geen herkenbare informatie naar buiten komt. Daarna zullen de preventietools ontwikkeld, getest en verspreid worden. In Vlaanderen zal daarover eind 2017 een studiedag voor sportorganisaties georganiseerd worden.

Wil jij graag je verhaal kwijt over jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, of ken je iemand met zo'n verhaal? Via deze link vind je meer informatie over het project en over hoe je in contact kan komen met de onderzoekster van het project (Tine Vertommen).

Download documenten :
Flyer project VOICE