×
-
Seppe Smits lanceert TOP in de sport actie 4: geef de juiste reactie
Aangemaakt op: 2016-10-11
Gepast reageren op pesten is belangrijk voor alle betrokken. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig.

Hoe doe je dat concreet? TOP-actie 4 'Geef de juiste reactie' reikt je twee methodieken aan om te reageren op pesten. De ALKAES-methode geeft houvast om onmiddellijk te reageren op pestgedrag en te tonen dat je het storend gedrag afkeurt. Met de No Blame-aanpak kan je aan de slag gaan om het pestgeval op te lossen en de groepssfeer te herstellen.

Vind alle informatie op www.topindesport.be.