×
-
Nieuwe gedragscode is klaar!
Aangemaakt op: 2016-02-23
Danssport Vlaanderen heeft de laatste maanden haar gedragscode geüpdatet. Je vindt de nieuwe versie hier.
Eind 2015 deden we bij onze dansclubs/-scholen een enquête naar ethische problemen waarmee zij geconfronteerd worden in de danswereld. Op basis van die input van de clubs, onze eigen waarden en de algemene aanbevelingen vanuit ICES, hebben we onze gedragscode de voorbije maanden geüpdatet en aangepast. 

Zo hebben we bijvoorbeeld niet enkel gedragsregels gedefinieerd voor onze dansers, maar ook voor dansdocenten, clubbestuurders én ouders/supporters. Want ook zij kunnen mee zorgen voor een goede sfeer in de dansclub/-school en in de danswereld in het algemeen. 

Onze nieuwe gedragscode kun je hieronder raadplegen. Wij hopen alvast dat iedereen binnen onze federatie die gedragscode uitdraagt en zo meewerkt aan een nóg fijnere danswereld! 

Mochten er zich toch problemen voordoen, dan kunnen die gemeld worden bij Jolien van Danssport Vlaanderen en dan zal de geschillencommissie van Danssport Vlaanderen bemiddelen en/of sancties opleggen.
Download documenten :
Gedragscode Danssport Vlaanderen