×
-
BDSF AC Aankondiging workshops 2015 - 2016
Aangemaakt op: 2015-09-01
De BDSF academie zal in de komende maanden de workshops weer opstarten. Na een uitgebreide evaluatie, brainstorming met de academieleden en de informatie uit de andere werkgroepen binnen BDSF, zullen er bijsturingen gebeuren in de aanpak.
Er is binnen BDSF AC steeds naar gestreefd voldoende inhoud in de workshops te steken, zodanig dat ze leerrijk en ondersteunend zijn voor een brede doelgroep: de atleten, de trainer/coaches van zowel gevorderde wedstrijdparen als beginners en de juryleden. Daarbij wordt de onderwerpen ook benaderd vanuit de WDSF-techniekboeken en het WDSF-jurysysteem 2.1, waarvan BDSF in de toekomst de intentie heeft dit ook in België in te voeren. Een belangrijke factor voor het lukken van dat project zal liggen in het doorgeven van kennis en informatie aan de verschillende betrokken groepen. Het 2.1. Systeem baseert zich immers niet op vergelijking zoals het huidige jurysysteem, maar op absolute normen. Die normen worden door WDSF gedefinieerd op internationaal niveau en moeten door de nationale federaties vertaald en verwerkt worden op nationaal niveau. Die benadering is zeer interessant en tegelijk een zeer grote uitdaging voor de mensen die de workshops van BDSF AC zullen verzorgen. 
Het belang van een goede basis kan zeker niet tegengesproken worden. In de ons omringende landen is afdoende bewezen dat dit essentieel is om het algemeen niveau op te trekken. BDSF AC zal zich dan ook hierop focussen en trachten te definiëren wat er verwacht wordt van een goede basisactie op de verschillende niveaus. Met die informatie zal worden gewerkt in de verschillende workshops. 

Locatie en data eerste workshop: 
zo 27/9 - Vlimmeren – Aanvang 10u00 
Zaal De Pegger, Wetschot 2, Vlimmeren. 

Programma : 
10.00 – 10.15 : Inleiding, doelstelling en nieuwe inhoud van de workshops 
10.15 – 11.00 : Lecture Standard 
11.00 – 11.45 : Lecture Latin 
11.45 – 12.00 : break 
12:00 – 12:45 : Begeleide basic training Standard 
12.45 – 13.30 : Begeleide basic training Latin 
13.30 - Einde 

Tijdens de eerste workshops zullen Engelse Wals en Rumba behandeld worden met focus op posture, balance en footwork. 
De begeleiding tijdens de trainingen wordt gedaan door de BDSF AC lecturers van die dag en zijn toegankelijk voor alle deelnemers van de workshops (zowel trainer/coaches/juryleden als atleten). 

Data volgende workshops: 
De data van de workshops zijn als volgt vastgelegd: 
  • zo 8/11 
  • za 19/12 
  • zo 14/2 
  • za 23/4 
  • zo 5/6 
De data voor 2016 zijn nog onder voorbehoud totdat de wedstrijdkalender voor 2016 definitief is vastgelegd. De locaties zullen later worden gecommuniceerd. 

Kosten: 
De workshops worden aangeboden voor 15 Euro / Persoon. 
Wanneer er wordt ingeschreven voor 3 workshops tegelijker tijd bedraagt de prijs 40 Euro/persoon. 

Trainers en Lectures 
Voor de workshops zullen trainers/coaches uitgenodigd worden met de nodige internaionale ervaring en kennis van judging system 2.1. . De inhoud van de lectures wordt op voorhand bepaald, gecoördineerd en besproken binnen BDSF AC, waardoor consistentie en kwaliteit zullen gegarandeerd worden. 

Namens BDSF AC