×
Nieuwe regels buitenschoolse activiteiten - vanaf 1 februari
Aangemaakt op: 2021-01-29

Hieronder vindt je een overzicht van de nieuwe regels, die gelden vanaf maandag 1 februari. Meer details lees je in het protocol voor sport.

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008):
 • Bij voorkeur sport je outdoor. Indoor kan enkel mits toestemming van het lokale bestuur.
 • Indoor: verluchting/ventilatie is belangrijk
  • Laat ramen en deuren openstaan of zorg minstens voor impulsverluchting in ruimtes waar geen of ontoereikende ventilatiesystemen in gebruik zijn. Zorg bij de wissel tussen sportgroepen voor voldoende spreiding tussen de tijdslots (minstens 15 min bij impulsverluchting).
  • Monitor de CO2-waarden: ga uit van een waarschuwingsniveau (actie ondernemen om aanvoer verse lucht te verhogen) van 900 ppm CO2 en een alarmniveau (ruimte verlaten) van 1200ppm.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van max. 10 personen, excl. sportbegeleiders.
  • Uitzondering voor kampen tijdens de krokusvakantie: max. 25 personen, excl. sportbegeleiders.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Een kind kiest voor 1 buitenschoolse activiteit (= 1 groep/bubbel). Eenzelfde groep mag wel verschillende keren per week bijeen komen.
Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
 • Indoor sporten is niet toegestaan. Je mag enkel naar binnen om gebruik te maken van het toilet.
 • Outdoor is trainen met contact toegestaan, in een groep van max. 10 personen, excl. sportbegeleiders. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Een jongere kiest voor 1 buitenschoolse activiteit (= 1 groep/bubbel). Eenzelfde groep mag wel verschillende keren per week bijeen komen.
Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:
 • Enkel outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met max. 4 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand (behalve bij huisgenoten/knuffelcontact) is toegestaan.
Algemeen geldt:
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Sportbegeleiders mogen verschillende groepen na elkaar begeleiden, maar er wordt met aandrang gevraagd dat tot het absoluut noodzakelijke te beperken.
 • Het is mogelijk om in 1 indoor of outdoor locatie verschillende sportgroepen te laten sporten, op basis van de densiteitsregels (10 m² / persoon) en op voorwaarde dat er voldoende organisatorische en ruimtelijke maatregelen genomen worden zodat de groepen op geen enkel moment met elkaar contact hebben. Elke groep heeft dan ook zijn eigen sportbegeleider.

Opgelet: Lokaal kunnen er strengere regels gelden. Informeer je dus ook altijd bij jouw provincie of gemeente.