×
Corona-update nav Veiligheidsraad 24 april
Aangemaakt op: 2020-04-27

Na de Veiligheidsraad van 24 april is er nog veel onduidelijk, ook voor ons. Hierbij toch al een overzicht van wat we tot nu toe weten.
Onderaan dit bericht vind je ook een lijst met veelgestelde vragen omtrent de heropstart van dansclubs. Zit jouw vraag er niet bij? Bezorg ze ons via info@danssportvlaanderen.be.

  • Op 4 mei is fysieke activiteit in de buitenlucht weer toegestaan voor mensen die onder hetzelfde dak wonen + 2 andere personen, op voorwaarde van social distancing. De activiteiten die mogen beoefend worden, worden dan ook uitgebreid (dus niet meer enkel wandelen of fietsen): contactloze sporten in buitenlucht zijn dan ook weer mogelijk (bv. tennis, golf, vissen, kajak, atletiek,…).
  • Op 18 mei mogen, onder voorbehoud van evaluatie, fysieke en sportieve activiteiten met meer dan 2 personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Zo zullen ploegsporten weer mogelijk zijn in de buitenlucht, maar enkel in clubverband en onder bepaalde voorwaarden.
  • Op alle momenten blijven de algemene regels wat betreft social distancing en hygiëne van kracht.
  • Alles is uiteraard onder het voorbehoud dat de situatie omtrent het coronavirus ten goede blijft evolueren.

Wat betreft indoor activiteiten zoals dansen, is er op dit moment nog niets bekend. Danslessen of andere dansactiviteiten blijven tot nader order dus ook verboden (tenzij alleen, “in je kot”, zoals nu). 

Wat betreft danslessen in buitenlucht vanaf 18 mei: voor zo ver we het op dit moment weten, behoort dansen niet tot de activiteiten die weer zijn toegelaten vanaf 18 mei, ook niet als het buiten kan. We hebben daarover echter nog verduidelijking gevraagd bij de bevoegde instanties.

Wat betreft andere activiteiten van je dansclub, worden volgende zaken nog bestudeerd (en zullen ten vroegste vanaf 8 juni weer mogelijk zijn):
  • Opening van je kantine/bar/…
  • Kleine evenementen (bv. je opendeurdagen, audities, shows,…)
  • Danskampen en -stages
We volgen de ontwikkelingen uiteraard van nabij op en als er meer informatie ter beschikking is, brengen we jou uiteraard ook op de hoogte. Meer details over de huidige planning voor de sportsector, vind je ook op de website van de Vlaamse Sportfederatie.


Veelgestelde vragen


Heropstart van dansclubs


Wanneer mogen we weer danslessen geven? 

Dat is op dit moment nog niet bekend.

Mogen we buiten dansles geven vanaf 18 mei? Zo ja, in groepen van hoeveel? Op welke voorwaarden?

Dansen behoort officieel niet tot de buitensporten of ploegsporten en is dus, volgens wat we nu weten, ook na 18 mei nog verboden (tenzij “in je kot”, alleen of met je huisgenoten). We hebben hierover echter nog verduidelijking gevraagd bij de bevoegde instanties.

Mogen we vanaf 18 mei de combinatie fitness/dansles geven, bv. LaBlast, als dat buiten kan?

Zowel dansen als fitness behoren officieel niet tot de buitensporten of ploegsporten en zijn dus, volgens wat we nu weten, ook na 18 mei nog verboden (tenzij “in je kot”, alleen of met je huisgenoten). We hebben hierover echter nog verduidelijking gevraagd bij de bevoegde instanties.

Vanaf wanneer kunnen we binnen weer danslessen geven?

Dat is op dit moment nog niet bekend.

In de communicatie van de overheid heeft men het over de heropstart van sportactiviteiten in “erkende sportclubs”. Wat is een erkende dansclub?

Een dansclub is erkend als die is aangesloten bij een erkende sportfederatie. Dansclubs/-scholen die aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen, zijn erkende dansclubs.

Maatregelen bij de heropstart van dansclubs


Als we weer kunnen opstarten met danslessen, aan welke voorwaarden moet dat dan? 

Sowieso zal voldaan moeten worden aan de voorwaarden omtrent hygiëne (handen wassen, niezen/hoesten in elleboog,…) en social distancing (1,5 m afstand).
Allicht zullen er nog extra maatregelen komen, maar daarover is op dit moment nog niets bekend.

Welke dansstijlen kunnen als eerste opnieuw opstarten?

Voor de ene dansstijl zal het gemakkelijker zijn zich te houden aan de voorwaarden (bv. social distancing) dan voor de andere. Je bekijkt daarvoor als club het best per les wat wel/niet mogelijk is. Eens de voorwaarden bekend zijn, zullen wij als federatie ook algemene richtlijnen opmaken voor onze clubs.

Hoeveel personen mogen er maximaal per les aanwezig zijn?

Dat is op dit moment nog niet bekend.

Mogen ouders in de dansschool blijven tijdens de lessen?

Dat is op dit moment nog niet bekend.


Andere activiteiten van dansclubs


Mogen onze danskampen en -stages doorgaan? 

Over zomerkampen is nog geen beslissing genomen. De Veiligheidsraad zal daarover voor 31 mei een beslissing nemen.

Mag ik, eens de danslessen weer kunnen opstarten, ook mijn kantine/bar/… openen?

Je kantine, bar,… behoort tot de horeca en daarover is op dit moment nog niets beslist. Duidelijk is wel dat die sowieso niet zullen mogen openen voor 8 juni.

Wat met mijn opendeurdagen, audities, dansshows en andere evenementen?

Massa-evenementen zijn sowieso verboden tot 31 augustus. Over kleinere evenementen is op dit moment nog niets beslist, maar die zullen sowieso niet kunnen plaatsvinden voor 8 juni.