×
Open brief aan onze dansers: wees solidair met je dansclub/-school
Aangemaakt op: 2020-04-27

Beste danser of dansliefhebber,

Het bestuur van Danssport Vlaanderen hoopt van harte dat het in deze zeer uitdagende tijden goed gaat met jou en de mensen die je dierbaar zijn. De COVID-19-pandemie raakt ons allen enorm en heeft zware gevolgen op vele domeinen, zowel op persoonlijk vlak als in onze samenleving. De uitweg uit deze crisis zal nog heel wat tijd en inzet vragen. Wij willen met dit schrijven dan ook een oproep doen voor solidariteit: help anderen als je kunt! Zelfs heel kleine dingen kunnen heel veel betekenen voor iemand die het op een of andere manier moeilijk heeft.

Ook voor iedereen die actief is binnen onze geliefde danswereld, zijn het heel erg moeilijke tijden. Sinds 13 maart zijn alle activiteiten in de dansclubs opgeschort. Die situatie zal allicht nog verschillende weken aanslepen. Dat betekent dat jouw dansclub op dit moment geen enkele inkomstenbron meer heeft. Maar zelfs al liggen alle activiteiten momenteel stil, een aantal kosten blijven wel doorlopen en nemen in sommige gevallen zelfs toe.

Daarom willen we een warme oproep doen om je dansclub, waar je zo veel fijne momenten beleeft, maximaal te steunen. Doe dat, bijvoorbeeld, door geen terugbetaling te vragen van je lidgeld. Op die manier geef je jouw club de kans om op een serene manier verder te werken en volgend seizoen voor te bereiden.

Wij als federatie staan in nauw contact met de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen die een taskforce hebben opgericht om de belangen van de sportsector bij de overheid te behartigen. Momenteel werkt men aan de plannen voor de heropstart van de sportsector. Van zo gauw dansactiviteiten buiten ‘je kot’ weer mogelijk zijn, zullen we jou daarvan zeker op de hoogte brengen.

Alvast ontzettend bedankt voor je hulp in onze gezamenlijke strijd tegen de nefaste gevolgen van deze coronacrisis!

Met sportieve groeten,
Het bestuur van Danssport Vlaanderen