×
Verantwoord sportenEthisch sportenGrensoverschrijdend gedrag in de sportGezond sportenAntidopingsbeleidElitesporters in dans DopingwetgevingNieuws over verantwoord sportenKennismakingOver onsBeleidMissieWerkingBeleidsplanBestuurAlgemene vergaderingRaad van bestuurCommissiesSportcommissieWedstrijdcommissie Actuele DansCommissie Recreatief DansenSeniorencommissieLerarencommissie Actuele DansLerarencommissie Standard, Latin, SocialAdviesraad ethisch en gezond sportenTuchtcommissieMedewerkersDansclubsTijdschriftenVerzekeringenPartnersGeschiedenisContact
Onze missie


Danssport Vlaanderen is de unisportfederatie dans die erkend is en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen en die dans als sport benadert en ondersteunt in al zijn vormen en stijlen. Danssport Vlaanderen zet mensen aan tot dansen en promoot de danssport in Vlaanderen, zowel competitief als recreatief. Ze doet dat voor heel onze samenleving met respect voor verscheidenheid. 

Danssport Vlaanderen vertegenwoordigt zowel dansclubs en –scholen, docenten, recreanten als competitiedansers. Verder streeft zij ernaar dat elke danser op een kwalitatieve manier zijn sport kan beoefenen. In die hoedanigheid wil zij enerzijds competente dansleraren vormen en clubbesturen begeleiden in de uitbouw van een moderne dansclub/-school. Anderzijds wil onze federatie ook voor wedstrijddansers de optimale omstandigheden creëren om zich voor te bereiden op nationale en internationale competities

Danssport Vlaanderen hecht veel belang aan danstechniek, het sociale aspect van de danssport, het welzijn van al haar leden en het opvolgen van nieuwe tendensen in de danswereld. Daarnaast straalt de federatie geloofwaardigheid uit en heeft ze een duidelijk georganiseerd karakter en kan ze samenwerken met andere nationale en internationale dansinstanties. Ze is een federatie die evenementen organiseert, maar vooral de activiteiten van de dansclubs ondersteunt. 

Doelstellingen en beleidsfocussen:
  • Kwaliteitsvolle vormingen aanbieden (al dan niet in samenwerking met andere organisaties), zowel op sporttechnisch vlak voor verschillende dansstijlen en niveaus alsook administratief/bestuurlijke vormingen of infosessies;
  • Begeleiden van de aangesloten dansclubs/-scholen;
  • De nodige aandacht besteden aan recreatief dansen;
  • Competitiegericht dansen aanbieden in verschillende dansstijlen met aandacht voor ‘dans als sport’ en wedstrijddansers als atleten benaderen;
  • Het ledenaantal bewaken met aandacht voor specifieke doelgroepen;
  • Een gestructureerde en duidelijke interne en externe communicatie verzorgen;
  • Inzetten op preventie van ethische en medische problemen; 
  • Beleidsfocus danskampen;
  • Beleidsfocus jeugdsport.