×
Dopingcontroles: wijziging Toestemming Therapeutische Noodzaak (TTN) voor minderjarige sporters
Aangemaakt op: 2019-11-14

Vanaf 1 januari 2020 moeten minderjarige sporters ook in Vlaanderen, zoals elders in de wereld, een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) hebben om het gebruik van een verboden stof (een stof op de dopinglijst) te rechtvaardigen. De therapeutische noodzaak wordt beoordeeld aan de hand van de internationale standaard.

Elitesporters

Elitesporters zijn verplicht een toestemming wegens therapeutische noodzaak aan te vragen (zodra hen een verboden stof wordt voorgeschreven). Pas wanneer ze de toestemming ontvangen hebben, mogen ze het geneesmiddel met de verboden stof(fen) gebruiken.

Breedtesporters

In tegenstelling tot de elitesporters hebben de minderjarige breedtesporters wel de keuze:

1) Je kan proactief een TTN aanvragen: je vraagt een toestemming vóór je het geneesmiddel begint te nemen. Het voordeel daarvan is dat je weet waar je aan toe bent zodra je de beslissing van de TTN-commissie ontvangen hebt:
  • als je een toestemming hebt gekregen, weet je dat je de verboden stof zonder zorgen mag gebruiken (zo lang de toestemming geldt én in de dosis die bij aanvraag opgegeven is).
  • als je geen toestemming hebt gekregen, weet je dat je een (groot) risico loopt om een dopingovertreding te begaan als je de verboden stof toch gebruikt in combinatie met sporten.
2) Je kan retroactief een TTN aanvragen: Je vraagt een TTN aan na een dopingcontrole waarbij je tijdens de controle alle recent genomen geneesmiddelen hebt gemeld. Een retroactieve aanvraag van een TTN houdt wel meer risico’s: als je dan geen toestemming krijgt van de TTN-commissie, betekent dit dat je een dopingovertreding hebt begaan en een schorsing riskeert. 

Aan wie wordt aangeraden retroactief een TTN aan te vragen?

  • Sporters die aan sporten deelnemen die weinig of niet gecontroleerd worden (zoals dans);
  • Sporters die hun sport voornamelijk recreatief beoefenen;
  • Sporters die hun sport op lager competitief niveau beoefenen;
  • Sporters die jonger zijn dan 16 jaar (zij behoren niet tot de directe doelgroep van te controleren sporters).

Enkele tips:

  • Spreek steeds me je arts voor de behandeling start en zeg dat je sport (en dus op dopinggebruik gecontroleerd kan worden), en vraag hem/haar geneesmiddelen voor te schrijven die geen verboden stof bevatten. Als er een toegelaten alternatief bestaat voor je geneesmiddel, zal de TTN-commissie je namelijk sowieso geen toestemming geven voor het gebruik van een verboden stof.
  • Als je een TTN aanvraagt, zorg dat het aanvraagformulier volledig en duidelijk leesbaar is ingevuld, en dat het ondertekend is door zowel de sporter als de behandelende arts. Bezorg dit aanvraagformulier samen met een zo gedetailleerd mogelijk bewijs (medische verslagen, waaronder een recent medisch verslag met daarin je huidige toestand en medicatie) dat de diagnose aantoont, per e-mail of per post aan de TTN-commissie van NADO Vlaanderen.
  • Laat tijdens een dopingcontrole steeds alle recent genomen geneesmiddelen noteren op het dopingcontroleformulier.
  • Informeer je: zoek op of een geneesmiddel een verboden stof bevat of niet.
 
Meer weten?

Alle informatie over de TTN vind je op de website van NADO Vlaanderen.
Heb je nog vragen na het lezen van de teksten? Mail ze naar ttn@nado.vlaanderen.