×
Onderzoek naar intensief sporten bij jongeren en astma
Aangemaakt op: 2019-09-26

Het UZ Leuven doet onderzoek naar inspanningsastma en intensief sporten om na te gaan of intensief sporten een verhoogde kans geeft op astma, en in welke sporten het risico het grootst is. Voor dat onderzoek is het UZ Leuven op zoek naar jongeren tussen 12 en 18 jaar die minstens 12u per week sporten

De studie zal starten met een vragenlijst. Vervolgens zijn een aantal testen voorzien: klassieke longfunctiemeting, inspanning nabootsende ademtest en ten slotte ook huidtesten om allergie op te sporen. Deze verdere testen zullen worden uitgevoerd in één van de drie onderzoekscentra (Leuven, Hasselt en Gent). 

Voor de jongere zelf zal de verkregen informatie kunnen worden gebruikt in de medische opvolging. Verder zal hun deelname aan de studie meehelpen om in de toekomst jongeren die verhoogde kans op inspanningsastma vertonen, vroegtijdig op te sporen en aangepast te begeleiden.

Ben jij tussen 12 en 18 en sport jij minstens 12u per week? Of ken je zo iemand? 
Neem dan contact op met onderzoekster Janne Goossens via janne.goossens@kuleuven.be!