×
Nieuwe voorzitter en Raad van Bestuur na herverkiezingen op 27 mei 2019
Aangemaakt op: 2019-05-28

Nieuwe voorzitter en Raad van Bestuur na herverkiezingen op 27 mei 2019

Na de herstructurering van Danssport Vlaanderen in mei 2017, vond op maandagavond 27 mei 2019 de eerste herverkiezing van de Raad van Bestuur plaats.

De Algemene Vergadering, samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende commissies, koos volgende leden in de Raad van Bestuur: Rumo Adriaenssens (sportcommissie), Davy Claes (lerarencommissie SLS), Guido Goderis (commissie recreatief dansen), Johnny Lekens (commissie recreatief dansen), Mieke ketelslegers (lerarencommissie actuele dans), Theo Mues (seniorencommissie) en Peggy Vansantvoet (wedstrijdcommissie actuele dans). Luc Helsen zetelt in de raad van bestuur als expert financiën (niet op de foto). 

Johnny Lekens werd aangesteld als voorzitter. Hiermee neemt hij de taak over van Guido Goderis die bijna 10 jaar deze taak met hart en ziel heeft vervuld.

Na de stemming en functieverdeling kreeg deze nieuwe bestuursploeg de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De nieuwe voorzitter bedankt alle bestuursleden voor het vertrouwen en belooft alles in het werk te stellen om de federatie verder uit te bouwen en te leiden.
New chairman and Board of Directors after re-elections on the 27th of May 2019

After the restructuring of Danssport Vlaanderen in May 2017, the first re-election of the Board of Directors took place on the 27th of May 2019. 

The General Assembly, composed of representatives of the various committees, elected the following members to the Board of Directors: Rumo Adriaenssens (sport committee), Davy Claes (teachers committee SLS), Guido Goderis (committee recreational dancing), Johnny Lekens (committee recreational dancing), Mieke ketelslegers (teachers committee actual dance), Theo Mues (seniors committee) and Peggy Vansantvoet (competition committee actual dance). Luc Helsen is part of the Board of Directors as financial expert (not on the picture).

Johnny Lekens was chosen as chairman. He takes over the task of Guido Goderis who has fulfilled this task with his heart and soul for almost 10 years.

After the voting and division of functions, this new management team received the approval of the General Assembly. The new chairman thanks all board members for their confidence and promises to do everything in his power to further expand and lead the federation.

Download documenten :
Raad van Bestuur