×
Nieuwe structuur voor de nationale federatie BDSF
Aangemaakt op: 2019-04-29

Op zaterdag 27 april heeft de Algemene Vergadering van de Belgische Sportdansfederatie de nieuwe statuten goedgekeurd die door de FWBDS en DSV waren voorgesteld.

Deze statuten zorgen voor een overeenstemming van de nationale federatie met het Belgisch sportlandschap.

Dit betekent dat BDSF voortaan enkel nog zal bestaan uit de twee gemeenschapsvleugels (FWBDS - DSV) en zich zal inzetten voor de ontwikkeling van de dans in al haar vormen op nationaal niveau in overeenstemming met de eisen van Sport Vlaanderen en ADEPS.

Dit is een echte revolutie, aangezien voor het eerst de danskenmerken van alle door het BOIC erkende sportfederaties op nationaal niveau zullen worden geïntegreerd in het beheer van alle sportfederaties.

Er is een bladzijde omgeslagen, maar bovenal is het de start van een nieuw verhaal. 

Wij verbinden ons ertoe om samen met DSV te blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van alle actoren in de sport, zowel op ethisch als op technisch vlak, maar ook om van dans, in al zijn vormen, een sportactiviteit te maken die voor iedereen toegankelijk is, zowel op recreatief als op competitief vlak.
Ce samedi 27 avril, l'Assemblée Générale de la Fédération Belge de Danse Sportive a voté les nouveaux statuts qui avaient été proposés par la FWBDS et DSV.

Ces statuts veillent à mettre en adéquation la fédération nationale avec le paysage sportif belge.

En effet, désormais, la FBDS sera composée uniquement des deux ailes communautaires (FWBDS - DSV) et travailleront à faire évoluer la danse sous toutes ses formes au niveau national dans le respect des prescrits de Sport Vlaanderen et de l'ADEPS.

Il s'agit véritablement d'une révolution puisque pour la première fois la danse va intégrer au niveau national les caractéristiques de gestion de toutes les fédérations sportives reconnues par le COIB.

Une page se tourne donc mais surtout l'histoire commence.

Nous nous engageons aux côtés de DSV à continuer à travailler non seulement pour garantir une augmentation de la qualité de tous les intervenants dans le milieux sportifs tant du niveau éthique que technique, mais également à faire de la danse, sous toutes ses formes, une activité sportive accessible à tous tant au niveau récréatif que compétitif.