×
Geestig Gezond Sporten roept sportclubs, lesgevers en leden op!
Aangemaakt op: 2018-03-09
Geestig gezond sporten roept sportclubs op om bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Deze kinderen en jongeren hebben net als alle andere leeftijdsgenoten de kans nodig om te bewegen en belangrijker, plezier maken.“Ook wij sporten geestig gezond” geeft deze groep de kans om te sporten in sportclubs zonder enig oordeel. Het charter rust op 5 pijlers, deze zijnde: een warm onthaal aanbieden, uw sportclub is een veilige plek voor iedereen, ontwikkeling van sporter op eigen ritme, bereikbare vertrouwenspersoon en de trainer heeft begrip voor de noden van al zijn sporters.

Niet alleen de clubs zelf kunnen werken aan een goede sfeer voor iedereen! Ook de dansers zelf kunnen hiervoor zorgen! Iedereen in de dansgroep is gelijk en iedereen praat met elkaar! Laat die goede sfeer maar evolueren! Nieuwe dansers zijn altijd eerst wat stilletjes, maar communiceer met heel de groep dansers dat deze nieuweling welkom is!

Ook lesgevers kunnen meewerken aan dit charter door ook deze dansers een goed gevoel te geven! De lesgever moet natuurlijk ook de goede sfeer tijdens de les behouden!

We raden u dan ook aan om dit charter te ondertekenen, daarmee doorbreekt u de taboes rond jongeren met psychische problemen. Meer informatie vindt u hier.