×
Opleiding dansdocentRecreatief Dansen JazzdansUrban danceStandaarddansDans voor SeniorenRolstoeldansAlternatief trajectBijscholingenDansdocent gezochtDocentenondersteuningVoordelen lidmaatschapVernieuwen lidmaatschapLesmateriaalKoppeldans en lijndans Actuele dansG-dansActiviteiten in je dansclubLid worden
Gezocht: lesgever urban dance te Molenstede (Diest)

 

 

 

Gezocht: Lesgever Urban Dance

 

ADKRA is op zoek naar iemand die ervaring heeft met Urban Dance om het team te versterken en ons vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren uit te breiden. We zoeken een enthousiaste lesgever die op woensdag (namiddag of avond) workshops wil geven aan kinderen en jongeren en samen met ons hun ontwikkeling wil stimuleren.

ADKRA creëert doorheen verschillende experimenteerruimtes een aanvullend aanbod voor de vrije tijd, het onderwijs of de hulpverlening. We zijn er steeds op gericht dat kinderen en jongeren op een speelse manier positieve ervaringen opdoen. De huidige trainers verzorgen voornamelijk sociale vaardigheidstrainingen, maar willen het aanbod voor jongeren die reeds een vaardigheidstraining volgden en nood hebben aan nieuwe uitdagingen verruimen met Parkour en Urban Dance. Tijdens deze sessies kunnen jongeren hun vaardigheden inzetten en ze verder ontwikkelen.

 

De workshops worden steeds samen met één van de sociale vaardigheidstrainers gegeven en gaan door in Molenstede (Diest).

 

                                                                                                                                             

Interesse?

 

 

adkra@huizelevensruimte.be

013 77 20 75

ADKRA is een initiatief dat via spel, beweging en artistieke activiteiten de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren wil stimuleren. Samen bewegen – samen iets in beweging zetten – heeft immers een enorm potentieel voor kinderen en jongeren om in hun kracht te staan, nieuwe competenties te ontdekken en zelfvertrouwen te versterken.

Spelen, bewegen en creëren staan centraal in de leefwereld van kinderen. Via spel leren kinderen op een spontane manier zichzelf kennen, verkennen ze de wereld om zich heen en experimenteren ze met relaties. Ze tasten grenzen af en ervaren verschillende emoties.

Heel vaak ontwikkelen kinderen spontaan spel waarbij ze zorgeloos aan de slag gaan met deze elementen. ADKRA wil deze gezonde ontwikkeling stimuleren door kinderen en jongeren op elke leeftijd nieuwe uitdagingen aan te bieden.

Op andere momenten loopt het samenspelen echter moeizaam. Er is sprake van pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag en soms zelfs agressie. Kinderen verliezen hun zelfbeheersing of laten in hun relatie met anderen over hun grenzen lopen. Ook op deze momenten hebben kinderen en jongeren nood aan een veilige en uitdagende experimenteerruimte. Een plek waar ze welkom zijn, kunnen werken rond vaardigheden en gericht begeleid worden vanuit een pedagogisch kader.

 

https://www.huizelevensruimte.be/node/231

https://www.facebook.com/ADKRA-1930408470532778/