Home
Clubinfo
Werking
Lid worden
Bijscholingen clubbestuurders
Jeugdsportproject dansclubs 'De Schatkist'
Interessante weetjes
Clubnieuws
Danskampen
Dansvakanties
Danstesten
Evenementen
G-dans
Ik zoek een dansclub of dansschool
Lesgevers dans
Over Danssport Vlaanderen
Lid worden?
Opleiding dansleraar
Senioren
Verantwoord sporten
Wedstrijden
Weetjes en info
Contact
Downloads
Nieuws
Persinfo
Interessante links
Clubinfo > Werking
Werking Danssport Vlaanderen

Briefwisseling

Alle briefwisseling bestemd voor Danssport Vlaanderen vzw wordt verzonden naar het secretariaat van Danssport Vlaanderen: Kempenlaan 27 bus 1, 2300 Turnhout - tel.: 014 61 19 37 - e-mail: info@danssportvlaanderen.be.

Betalingen

Betalingen gebeuren op het rekeningnummer van Danssport Vlaanderen vzw :
068-2406738-01. IBAN: BE43 0682 4067 3801 - BIC GKCCBEBB. Op de facturen staat een gestructureerde mededeling (OGM-nummer) vermeld. Gelieve deze steeds in te voeren op de overschrijving.

Lidgeld

De lidgelden voor aansluiting van club, leraars en leden, worden ieder jaar bepaald door de Raad van Bestuur. Het clublidgeld bedraagt €25 en moet betaald worden voor de aanvang van het nieuwe sportjaar. Leden -18 jaar betalen €5 en leden +18 jaar €9.

Ledenprogramma

Danssport Vlaanderen stelt gratis een online programma voor ledenadministratie ter beschikking voor de clubs. Het biedt aan de clubs/scholen verschillende mogelijkheden zoals: etiketten afdrukken, lijsten maken, opzoekingen, ... . Het registreren van leden kan online. Na aansluiting bij Danssport Vlaanderen ontvangt de verantwoordelijke voor de ledenadministratie (= de 'clubbeheerder') een login en een paswoord waarmee hij/zij toegang krijgt tot het ledenprogramma.

Lidkaarten/facturen

Leden worden online ingegeven. De clubbeheerder ontvangt een factuur voor de ingegeven leden. Na betaling worden de lidkaarten van deze leden opgestuurd naar de clubbeheerder, deze deelt de lidkaarten uit aan de leden. De lidkaart is bewijs van verzekering. 

Website

Clubs kunnen activiteiten melden aan Danssport Vlaanderen, deze worden dan op de website van Danssport Vlaanderen gezet onder 'clubnieuws'. Danssport Vlaanderen heeft een online zoekrobot om gemakkelijk een club/school te vinden. De gegevens van uw club/school kunnen door de clubbeheerder (verantwoordelijke voor de ledenadministratie) aangepast worden. De werkwijze kan de clubbeheerder terugvinden via 'update' wanneer hij ingelogd is.


Ongevalformulieren

Formulieren voor ongevalaangifte moeten duidelijk ingevuld en zo spoedig mogelijk overgemaakt worden aan Danssport Vlaanderen. Formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van Danssport Vlaanderen of kan je downloaden onder 'downloads'.

Rugnummers

Danssport Vlaanderen beschikt over rugnummers van 1 tot 500. Alle clubs/scholen en leraars van Danssport Vlaanderen kunnen die lenen voor wedstrijden, testen, teamwedstrijden, .... .

Bij verlies of beschadiging wordt €20 per rugnummer aangerekend.

Danstesten

Danstesten zijn een waardige afsluiting van een cursus Ballroom/Latin/Social-Dance. De leraars en leerlingen zullen gestimuleerd worden om het kwaliteitsniveau van het dansen op te drijven en automatisch zullen de oefenavonden meer worden bijgewoond. De cursist kan door de testen in het bezig komen van een certificaat.
Danssport Vlaanderen biedt gratis certificaten aan aan elke organiserende club.

Promotiemateriaal

Danssport Vlaanderen heeft vlaggen en spandoeken. Die kunnen door de aangesloten clubs/scholen en leraars gratis geleend worden.
Clubs/scholen kunnen gratis promotiemateriaal bestellen met eigen clubnaam/logo. Voor meer info hierover, stuur een mail naar stijn@danssportvlaanderen.be

Bescherming van de privacy van onze leden

Danssport Vlaanderen vindt de privacy van haar leden erg belangrijk. Lees daarom zeker onderstaande informatie omtrent het gebruik van foto's en persoonsgegevens. Hebt u een vraag daaromtrent, dan kunt u ons contacteren via info@danssportvlaanderen.be.

Gebruik van foto's

Elk lid geeft aan Danssport Vlaanderen de toelating om in het kader van de activiteiten van Danssport Vlaanderen afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van Danssport Vlaanderen. Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, die toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor Danssport Vlaanderen tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze leden zijn voor administratieve doeleinden opgenomen in ons geautomatiseerd adressenbestand. U heeft recht op inzage van deze gegevens (12173-31672 – wet 08.12.1992).
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Wachtwoord vergeten?