Home
Clubinfo
Clubnieuws
Danskampen
Dansvakanties
Danstesten
Evenementen
G-dans
Ik zoek een dansclub of dansschool
Lesgevers dans
Over Danssport Vlaanderen
Voorstelling Danssport Vlaanderen
Wie is wie?
Tijdschriften
Gastenboek
Danspartner gezocht
Lid worden?
Opleiding dansleraar
Senioren
Verantwoord sporten
Wedstrijden
Weetjes en info
Contact
Downloads
Nieuws
Persinfo
Interessante links
Over Danssport Vlaanderen > Voorstelling Danssport Vlaanderen
Danssport Vlaanderen vzw: de sportfederatie

Danssport Vlaanderen vzw is de unisportfederatie dans, erkend en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO).

Sport Vlaanderen is een Vlaamse openbare instelling. Het is de sportadministratie van de Vlaamse Gemeenschap. De hoogste bevoegdheid is die van de minister die aangesteld is voor 'sport'.
Sport Vlaanderen staat in voor de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, van de provinciale en gemeentelijke sportdiensten en van de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Danssport Vlaanderen moet als sportfederatie het decreet van 10 juni 2016 houdende 'de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties' naleven. Het decreet regelt enerzijds de werking van de federatie en anderzijds worden voorschriften bepaald aangaande personeel.

Wat betreft de werking dient elke sportfederatie die erkend en gesubsidieerd wordt, per olympiade een beleidsplan en per jaar een actieplan op te stellen waarin aangetoond kan worden dat de federatie de door het decreet vooropgestelde basisopdrachten invult.

Die basisopdrachten zijn:
 • Organisatie van recreatieve en competitieve sportbeoefening 
 • Organisatie van kaderopleiding en bijscholing
 • Begeleiding van de sportclubs
 • Uitvoering van de informatieopdracht
 • Promotie van de danssport
Het beleid van Danssport Vlaanderen vzw wordt gevoerd door de Raad van Bestuur, die bijgestaan wordt door verschillende commissies. De uitvoering van het beleid en decretale voorschriften, alle administratie en contacten gebeuren via het secretariaat van Danssport Vlaanderen.
Als federatie vinden we een goed, verantwoord bestuur essentieel.

Structuur Danssport Vlaanderen

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de federatie en heeft er de volledige supervisie over. De bevoegdheden zijn zoals beschreven in de statuten, die je vindt op p.13 t/m 16 van ons vademecum.

Verslagen van de Algemene Vergaderingen lees je hier:

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur voert het algemene beleid, ze leidt en bestuurt de federatie en is verantwoordelijk voor de algemene werking. In elke technische commissie zetelt een lid van de Raad van Bestuur zodanig dat die personen telkens nauw betrokken zijn bij de uitvoering of ondersteuning van de basisopdrachten.

De ledenlijst van onze Raad van Bestuur kun je hier lezen.

De verslagen van de Raden van Bestuur vind je hier:

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de goede werking van de federatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de algemene werking, het realiseren van de doelstellingen en het uitwerken van de beleidsfocussen.

Commissies

Er zijn 6 commissies werkzaam. Zij trachten samen met de andere geledingen van Danssport Vlaanderen de danssport, ieder op haar specifiek domein, te bevorderen:

 • Commissie Recreatief Dansen
 • Seniorencommissie
 • Sportcommissie
 • Wedstrijdcommissie Actuele Dans
 • Lerarencommissie Standaard - Latin - Social Dance
 • Lerarencommissie Actuele Dans
Dansclubs/-scholen

Iedere dansclub/-school is verantwoordelijk voor een goede clubwerking en heeft als taken:
 • Organisatie van danscursussen en dansgelegenheid voor jeugd, volwassenen en senioren;
 • Toepassing van de doelstellingen en reglementen van Danssport Vlaanderen;
 • Organisatie van promotionele activiteiten om leden aan te trekken.

Dansleraars/-lesgevers

Elke dansleraar of -lesgever geeft danslessen in de dansclub/-school. Hij/zij volgt de technieken en tendensen in de danssport nauwgezet op en brengt die over op zijn/haar dansers.


Meer informatie?

Meer informatie over de werking van Danssport Vlaanderen lees je in ons vademecum:

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Wachtwoord vergeten?