Corona

CO2 meter samenaankoop

Danssport Vlaanderen organiseert een samenaankoop van CO2 meters via Scwitch.

meer info

Covid Safe Ticket (CST)

Ben je op zoek naar informatie over het CST? Klik op onderstaande link.

Meer info over het CST

Huidige regels

Hieronder vind je een kort overzicht van de coronamaatregelen die gelden vanaf 26 december.

 

Sportactiviteiten

Er gelden geen beperkende maatregelen op het beoefenen van sportactiviteiten. Alle sportactiviteiten (trainingen, wedstrijden, sportkampen, …) kunnen dus plaatsvinden. 

Hou wel rekening met de maatregelen inzake publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van de sportinfrastructuur (zie hieronder).

Opgelet: voor het betreden van fitnesscentra en horeca moet je sinds 1 november beschikken over een Covid Safe Ticket. Uitbaters moeten dus ook een toegangscontrole daarvoor voorzien.

 

Sportkampen

Tijdens de kersvakantie van 2021 kunnen enkel sportkampen zonder overnachting doorgaan. Het overlegcomité van 22 december 2021 heeft internaatskampen verboden. De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 23 december 2021, wel opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd worden.

Als extra houvast om de kampen veilig te organiseren, biedt Sport Vlaanderen een document met nog enkele nuttige tips aan. Die kunnen de organisatoren toepassen in functie van de eigen lokale context en noodzaak.

 

Mondmaskers

Vanaf 4 december gelden deze regels:

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Medewerkers van je club zijn verplicht een mondmasker te dragen, maar de lesgever niet terwijl hij lesgeeft (het wordt echter wel aangeraden, zeker als je als lesgever geen 1,5 m afstand kunt houden).
 • Tijdens het sporten zelf moeten dansers geen mondmasker dragen.
 • Kinderen onder de 6 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.

Ook bij een evenement dat werkt met het Covid Safe Ticket, geldt de mondmaskerplicht.

 

Publiek

Publiek is zowel indoor als outdoor niet toegelaten

 • Uitzondering: ouders (of max. 2 andere meerderjarige begeleiders) van jongeren tot en met 17 jaar of van G-sporters.
 • Deelnemers en medewerkers aan wedstrijden worden in de regel niet tot het publiek gerekend in functie van de publiekslimieten. Deelnemers en medewerkers aan sportactiviteiten worden enkel beschouwd als publiek indien ze zich voor of na de sportactiviteit actief onder het publiek begeven en er dus de facto deel van gaan uitmaken.

 

Bar / cafetaria

 • Mag open volgens de regels van de horeca. Meer info vind je ook op de website van de FOD Economie. Kort samengevat:
  • CST verplicht vanaf 16 jaar;
  • sluiting verplicht van 23 u. tot 5 u.;
  • max. 6 personen per tafel;
  • iedereen blijft aan de tafel zitten, tenzij om zich te verplaatsen naar: toilet, uitgang, bar, buffet, kansspelen of cafésport. Dansen is dus verboden.
 • Ook bij sporttrainingen en -wedstrijden mag take-away georganiseerd worden.
 • Opgelet: Vanaf 1 november moet men in horecagelegenheden ook een toegangscontrole organiseren op basis van het Covid Safe Ticket. Zonder geldig CST mag men geen toegang verlenen tot de cafetaria/bar.

 

Kleedkamers

 • Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • Sport Vlaanderen adviseert met aandrang om minstens het volgende op te nemen in je actieplan voor het gebruik van kleedkamers:
  • sporters komen zo veel mogelijk in sportoutfit naar de activiteit;
  • een individu of sportgroep gebruiken de kleedkamer niet langer dan 15 min (ook in dat geval raadt Sport Vlaanderen sterk aan om CO²-meters te gebruiken);
  • tussen individuen/sportgroepen las je een vrij tijdslot in waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt, om maximaal te kunnen ventileren/verluchten;
  • tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zo veel mogelijk op (behalve tijdens het douchen);
  • haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

 

Ventilatie en CO²-meters

Heb je als dansclub een eigen indoor infrastructuur, dan sta je in voor een goede ventilatie van die infrastuctuur:

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO²-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder):
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • De CO²-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO²-meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO²-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO²-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen
  • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO²-meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men daarvoor over een actieplan beschikt (zie titel "kleedkamers" hierboven).

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Die vind je op de website van jouw provincie of gemeente.

Een dansavond/-namiddag organiseren?

Wil je een dansavond/-namiddag organiseren, dan kan dat enkel als je het als puur trainingsmoment organiseert. De horeca is daarbij duidelijk gescheiden, zodat training en horeca aparte entiteiten zijn, met hun eigen regels.

 • In de bar worden de regels van de horeca gevolgd:
  • CST + mondmaskers;
  • enkel wanneer men zit, mogen mondmaskers afgezet worden;
  • enkel zittend consumeren;
  • max. 6 personen per tafel;
  • sluiting van 23 u. tot 5u.;
  • iedereen blijft aan zijn tafel zitten, tenzij om zich te verplaatsen naar: toilet, uitgang, bar, buffet, kansspelen of cafésport.
 • In het sportgedeelte, worden de regels van de sport gevolgd:
  • mondmaskers overal, behalve tijdens het dansen;
  • er is geen beperking op het aantal sporters dat deelneemt aan een les/training/wedstrijd.

Als je de bar en de dansvloer niet kunt/wilt scheiden, moet je de bar sluiten tijdens de dansactiviteiten. Als de bar open is, gelden namelijk de regels voor de horeca: enkel zittende activiteiten (m.u.v. cafésporten/kansspelen) zijn toegestaan. Dansen is dus niet toegestaan.

Meer informatie over de mondmaskerplicht

 

Meer informatie

Meer details over de geldende maatregelen lees je op de website van Sport Vlaanderen.

Onze lesgevers vinden tips & tricks omtrent online lesgeven in onze rubriek "Docentenondersteuning".

Heb je vragen over onze wedstrijden? Die informatie vind je in onze rubriek "Competitie".