danssport_zottegem-0032.jpg

Opleiding sport met grenzen + club-API

Danssport Vlaanderen wil dat iedereen op een fijne manier en in een leuke, veilige dansomgeving kan dansen, maar ook in dans komt ongepast gedrag helaas voor.

Daarom organiseren we opnieuw de opleiding ‘Sport met grenzen’ en ‘Club-API’.

 

De opleidingen gaan online door en worden gratis aangeboden.

Het is verplicht beide sessies te volgen. (Heb je in het verleden al een van de sessies gevolgd, laat het ons even weten).

Inschrijven voor 10/06.

  • 12/06 19u-22u: Sport met grenzen
  • 19/06 19u-22u: Club-API

 

Sport met grenzen

Wat doe je als een trainer zijn sporters laat doortrainen met een blessure? Hoe reageer je als er zich pestgedrag voordoet binnen je sportgroep? Wat als een atleet een eetstoornis ontwikkelt door de vele opmerkingen van de coaches over zijn/haar gewicht? Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor mogelijke problemen? Welk beleid kan een sportclub ontwikkelen om een veilig sportklimaat te creëren?

In deze vorming gaan we dieper in op de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Via het grenswijssysteem maak je een ernstinschatting van een situatie aan de hand van zes criteria om vervolgens op een goede manier te reageren ten aanzien van het grensoverschrijdend gedrag. We leren je tijdens de vorming op een praktische manier het grenswijssysteem hanteren en gaan ook dieper in op de online tool www.grenswijs.be.

Opgelet: Deze vorming moet je volgen vooraleer je kan starten met de Club-API vorming.

De doelstellingen van deze vorming zijn de volgende:

  • Weten wat grensoverschrijdend gedrag is, wat de risicofactoren zijn en mogelijke alarmsignalen.
  • Op basis van het grenswijssysteem een meer objectieve ernstinschatting kunnen maken van een situatie.
  • Op basis van de ernstinschatting gepast reageren op een situatie van grensoverschrijdend gedrag.

Club-API

Incidenten van grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

De club kan (en moet) hierbij een centrale rol spelen. Hierbij is het aanstellen van een club-API geen overbodige luxe.

In deze vorming krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon integriteit in de dansclub (club-API) op te nemen.

(Vanaf seizoen 2023-2024 is elke wedstrijdclub verplicht een club-API aan te stellen)

Opgelet: Vooraleer je deze opleiding kan volgen, dien je de ‘Sport met grenzen’ opleiding te volgen.

Na de bijscholing kan je:

  • de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur.
  • jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub.
  • eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.
  • een gesprek voeren met de melder en alle betrokkenen.
  • een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol.